ALLRIV AB

ALLRIV AB
ALLRIV AB är ett ungt företag, men vi saknar inte kompetens eller erfarenhet. Med mer än 20 år i bygg och anläggningsbranschen i alla former så besitter vi den kunskap som krävs. Vi är ett serviceföretag med inriktning , och specialiserade, på handrivningsentreprenader. Inget jobb är för litet eller stort. Vi river allt från tapeter och badrum hos privatkunder till stora kontorskomplex som ska byggas om åt företag. Där så krävs utför vi så kallade ”dammfria rivningar”. Detta innebär att vi täcker in arbetsområdet, och med tekniska hjälpmedel håller dammet borta från övriga fastighetsytor. Vi månar om miljön och sorterar alltid massorna för återvinning innan borttransport. Som privatkund köper du våra tjänster för halva priset i och med ROT-avdrag.
Vår fantastiska personal arbetar under ID06, och vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare inom de områden som behövs. Vi utför även tjänster som snöskottning, hantlangning och bärhjälp på byggen, trädgårdstjänster som gräsklippning eller lö

Contact Information