Bygga friggebod

Bygga friggebod
En friggebod är ett liten fristående komplementbyggnad vars yta sammanlagt (för alla friggebodar på tomten) får uppgå till högst 15 m² och höjden till taknocken får vara max tre meter. Det krävs inget bygglov för att få ha en friggebod, däremot är det ett krav att den står i anslutning till ett bostadshus.

Contact Information

Other Information