Saudiarabien Peak OIl

från Aktier Tips

Översikt

Pris: 0,00 SEK

Datum: 15-03-2019 10:32

Alternativ

Visa Köp

Beskrivning

Håller Saudiarabiens olja på att sina?
Läser man main stream media så råder någon sorts konsensus om att Saudiarabien har oändligt med olja kvar och bara kan vrida på en magisk kran för att öka sin produktion av olja, men är det verkligen så säkert?

Vad händer om så inte är fallet?

Hur mycket oljereserver har Saudiarabien?

Other classifieds from Aktier Tips

Köpte International Petroleum Corp IPCO

bild(er).