Ögoninflammation

Ögoninflammation
En ögoninflammation drabbar särskilt barn men sprids också till och från vuxna. Anledningen till att ögoninflammation är en barnsjukdom beror främst på barns ickeimmunitet mot våra vanligaste förkylningar och det faktum att barn har sämre handhygien och en mycket större närkontakt än vad vi vuxna har.

En ögoninflammation är inte farlig och läker i de allra flesta fall ut av sig själv. I sällsynta fall kan dock vissa bakterier behöva antibiotika för att försvinna. Dock ska man aldrig använda antibiotika för tidigt så inte bakterierna blir immuna. Antibiotika hjälper endast mot bakterier och fungerar därför inte om ögoninflammationen orsakats av virus.

Drabbas man av ögoninflammation så är symptomen ofta röda ögon med kletigt gulaktigt var och ögonen kliar ofta. Som behandling är viktigt att tvätta ögonen regelbundet för att minska irritation och att alltid tvätta händerna efteråt så man inte smittar andra.

Other Information