Håll

Håll
Håll är ett av de allra vanligaste smärtorna vid träning. Under löplopp får ungefär var fjärde person håll och ungefär hälften av dessa tycker sig få ett sämre resultat på grund av smärtan. Men håll påverkar inte bara tävlingsresultat utan också träningen för många.

På håll.se förklarar vi vad håll verkligen är, hur det går att slippa smärtan och hur man kan träna för att starkare stå emot håll.

Vi publicerar kontinuerligt nyheter och artiklar om ämnet och låter även våra besökare skriva vad de anser vara viktigt och hjälpt dom.