Nässelutslag

Nässelutslag
Nässelutslag (urtikaria) är blodplasma som trängt ut i huden på grund av ett histaminpådrag i kroppen. Histaminpådraget beror på att kroppen försöker försvara sig mot något den inte tål, eller tror sig inte tåla. Alla nässelutslag beror därför på en allergisk reaktion. I de allra flesta fall vet man dessutom inte vad orsaken till reaktionen beror på och det kan därför vara svårt att avlägsna sig från allergenet. Därför behövs behandling som kan minska mängden histamin i kroppen. Detta gör man med antihistaminer.

På nässelutslag.se berättar vi mer om hur, och varför kroppen reagerar, men också hur man behandlar olika typer av nässelutslag, nässelfeber och urtikaria.

Contact Information