Hyra CFO & interim manager

Hyra CFO & interim manager
När ert företag behöver spets kompetens inom tillfälliga projekt så finns det företag som erbjuder så kallad interim management. Där kan man hyra CFO & interim manager och förse er med ovärderlig erfarenhet och kompetens. Det kan vara den avgörande faktorn för att lyckas i projektet eller inte. Läs mer om Denint på deras hemsida

Contact Information