Levin Juristbyrå

Levin Juristbyrå
Vi är ett familjeföretag som driver juridisk verksamhet i Norrköping och Linköping sedan 2004 med fokus på engagemang, kvalificerad rådgivning och låga kostnader.

Vi på Levin Juristbyrå hjälper till med rättsliga frågor angående familj, fastighet och hyra, skuld och konkurs, tvister och myndighetsbeslut.

Vi biträder vid domstol i frågor rörande vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar. I familjemål bär vardera parten sina rättegångskostnader som huvudregel och du kan kontrollera med oss om du kan nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring eller behöver ansöka om rättshjälp. Du är alltid garanterad den lägsta kostnaden.

Contact Information

Other Information

Andra kategorier:

Internet » Hemsida

Related Listings:
EC Juristbyrå