Måla träfasad i Stockholm

Måla träfasad i Stockholm
Träfasader måste underhållas mot alg, röta eller mögelangrepp. Oftast skuggsidan, nära marken och bakom täta buskage. Det räcker inte att tvätta träfasaden med ammoniaklösning. Ytor ska skrubbas rena med ett särskilt medel som är desinfekterande. När du väljer färg till en förut målad träfasad, är det viktigt att du väljer en färgtyp som ”tål” det underliggande färgskiktet. En god tumregel är att alltid måla med samma färgtyp som huset har målats i förut.

Vid täckmålning på ett kritande underlag, till exempel rödfärg, ska man först borsta bort allt det lösa materialet med en stålborste. Sedan grundmålar du med slamfärgen igen eller med en oljealkyd grundfärg. Det är en förutsättning för att täckfärgen, oavsett typ, ska fästa mot underlaget. Valet av täckfärg står i princip mellan latexfärg och alkydoljefärg.
Några av skillnaderna mellan latex och alkydoljefärg är dessa: Ytglans och kulör på en träfasad målad med latexfärg håller längre. Dessutom kritar inte denna färgtyp.

Contact Information