Plåt och tak

Plåt och tak
Plåt & Tak i Stockholm är specialisten på takarbete. utför byte av plåttak som falsat plåtbandtäckning men även Shingel, tegelpannor asfaltpapp eller duk.Helhetslösningar för allt inom plåt, tak och fasad. Vi tar hand om allt från rivning till färdig produkt. Plåttak ( bandtäckning, tegelplåt, pannplåt, skorstenshuvar,hängrännor, stuprör mm, Papptak (Shingel) isolering, diffspärr och tätskikt av papp, Duktak isolering, diffspärr och tätskikt av duk, Tegeltak underlagspapp, ströläkt, bärläkt och tegel, Fasad väggplåt, fönstebleck, överbleck, smyglister, sockelbleck mm

Contact Information

Other Information