radonmätningar.se

radonmätningar.se
Radonmätning – Den osynliga gasen

Radonmätningar är lätta att göra och ger dig trygghet genom att du själv har kontroll på radonhalten och kan påverka den. Beställ en radonmätning nu och sluta undra om radonhalten är hög eller låg. RadoRadonmätningarn är en färglös gas som varken luktar eller smakar något. Det enda sättet att upptäcka den är genom att göra en radonmätning. Det finns flera radonvarianter (isotoper). De som är viktiga i sammanhanget beskrivs kort här. Radon (Rn-222) bildas i den sönderfallskedja som startar med uran (U-238) och slutar med stabilt bly (Pb-206). Radium (Ra-226) är det ämne som föregår radon i denna kedja och olika radondöttrar följer efter radon.

Contact Information