Stadsplanering.com

Stadsplanering.com
Smideman Arkitekter AB, som också arbetar under namnet Småstaden Arkitekter, har utvecklat flera koncept för stadsplanering och genomfört flera uppmärksammade planprojekt. Ett exempel är Järla Sjö i Nacka, där vi kombinerat hög täthet med småskalighet och hög grad av trivsel. Stadsplaneringen för Järla Sjö har haft småstaden som förebild. Det är ett småstadsprojekt som har fått stadsmiljörådets pris 2004 och väckt stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands. Järla Sjö är ett exempel på stadsplanering där vi arbetat med högre grad av småskalighet än många svenska småstäder.

Contact Information

Other Information

Andra kategorier:

Hus & Hem » Arkitekter