Tätskiktsakademin.se

Tätskiktsakademin.se
Takcentrums Tätskiktsakademi är den första och främsta online utbildningssajten för träning och certifiering av takläggare och tätskiktsarbetare i Sverige. Principdetaljer och läggningsanvisningar följer AMAs riktlinjer och är gjorda i en tredimensionell och interaktiv miljö. Kurserna är en heldagskurs med ett teoretiskt block och ett praktiskt block med hands-on övningar.

Genom pedagogiska och interaktiva principdetaljer och läggningsanvisningar ger vi våra T-Team medlemmar en mångsidig utbildning med interaktiva 3-D modeller enligt senaste AMA samt våra tätskiktsleverantörers anvisningar och rekommendationer.

Efter att ha genomgått nödvändiga teoretiska och praktiska utbildningar på materialfunktion och läggningsteknik kan våra kursdeltagare titulera sig som T-Team Takentreprenörer och få tillgång till Tätskiktsakademins alla online kurser för genomgång eller fräscha upp sina gamla kunskaper.

Efter genomgången utbildning kommer Takcentrums Tak och tätskiktsgarantier blir tillgä

Contact Information